Trening kontroli złości oraz wygaszania agresywnych zachowań

  • Czy zdarza się, że często złość przejmuje kontrolę nad Tobą?
  • Doświadczasz niekontrolowanych wybuchów złości, nad którymi trudno Ci jest zapanować?
  • W relacji z innymi dochodziło do aktów przemocy z Twojej strony, których później bardzo żałujesz?
  • Chcesz dowiedzieć się, z czego wynikają Twoje trudności w radzeniu sobie ze złością oraz jak zmienić niekorzystne zachowania?
Jeżeli Twoje zachowanie jest podobne do wyżej wymienionych, być może masz trudności w kontrolowaniu złości. Skontaktuj się z nami i umów się na konsultację psychologiczną.
Czy zdarza się, że często złość przejmuje kontrolę nad Tobą lub kimś z Twoich bliskich? Chcesz dowiedzieć się, z czego to wynika oraz zmienić niekorzystne zachowania? Złość jest bardzo ważną emocją, która ukazuje, że sytuacja w otoczeniu naruszyła nasze granice, obudziła nasz sprzeciw. Nie chcemy się jej pozbyć, ale nauczyć się adekwatnie ją wyrażać.
W naszej poradni przeprowadzamy trening, który przeznaczony jest dla osób dorosłych, młodzieży oraz dzieci mających problem z panowaniem nad złością. Jego celem jest nauka zauważenia powstałego pod wpływem złości/gniewu pobudzenia organizmu oraz zapanowania nad nim. Umożliwia to refleksję przed reakcją oraz wybór zachowania innego niż nawykowe.
Cele treningu to nauka:
  • odpowiedniego odbioru oraz interpretacji zachowań innych osób, które wywołują złość,
  • dostrzeżenia oraz określenia sygnałów płynących z ciała,
  • umiejętnego zastosowania technik redukujących pobudzenie fizjologiczne,
  • obserwacji dialogu wewnętrznego potęgującego reakcję agresywną, przeformułowania zidentyfikowanych stwierdzeń na osłabiające tę reakcję,
  • samooceny i nagradzania się,
  • naukę relaksacji.
Nabycie tych umiejętności pozwala na przyswojenie korzystniejszych strategii, a w dalszej perspektywie umożliwia nabycie nowych umiejętności prospołecznych. Prowadzimy treningi wygaszania agresywnych zachowań od wielu lat, zarówno w grupach, jak i indywidualnie. W komfortowej oraz przyjaznej przestrzeni naszych gabinetów uzyskają Państwo profesjonalną pomoc.
„Warto służyć każdemu
człowiekowi i dla
każdego warto się
poświęcić”
Kardynał Stefan Wyszyński
Kontakt telefoniczny:
Biała Podlaska: 604-775-261
Lublin: 728-996-904

Psycholog - Bogumiła Fedoruk

Psycholog, psychoterapeuta - Marek Fedoruk