Psychoprofilaktyka

Profilaktyka to świadome działanie mające na celu zapobieganie problemom, zanim one wystąpią. Od wielu lat skutecznie wykorzystuję metody i środki psychologiczne zapobiegające występowaniu niepożądanych zjawisk w wymiarze fizycznym, psychicznym i społecznym człowieka (w tym uzależnień), mogących negatywnie wpłynąć na jakość życia. W ramach działań prowadzę:

  • szkolenia i warsztaty psychologiczne dla uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników instytucji i firm,
  • wykłady z zakresu psychologii zdrowia, rodziny, psychologii wychowawczej, prenatalnej, klinicznej, komunikacji, asertywności i wiele innych,
  • konsultacje w szkołach, przedszkolach, instytucjach lokalnych np. Ośrodkach Pomocy Społecznej, Ośrodkach Kultury, Środowiskowych Domach Samopomocy oraz innych.

Koncentruję się na psychoprofilaktyce uzależnień – zarówno od środków psychoaktywnych, jak i w zakresie uzależnień behawioralnych, np. od gier komputerowych, Internetu, hazardu, zakupów, pornografii itp. Moją praktykę opieram na wiedzy i doświadczeniu.

„Warto służyć każdemu
człowiekowi i dla
każdego warto się
poświęcić”
Kardynał Stefan Wyszyński

Kontakt telefoniczny:
Biała Podlaska: 604-775-261

Psycholog - Bogumiła Fedoruk