Block
Chcesz być mocny,
Poznaj swoje słabe strony
Block
TWOJE ŚWIATŁO...
...KU RÓWNOWADZE
Block
CZŁOWIEK ZOSTAŁ STWORZONY
DLA CZŁOWIEKA,
ABY CZŁOWIEK POMAGAŁ
CZŁOWIEKOWI
previous arrow
next arrow

Psycholog - pomoc specjalistyczna

Jestem wysoko wykwalifikowanym i doświadczonym psychologiem, świadczącym pomoc w Poradni Psychologicznej „Promień” w Białej Podlaskiej. Cechuje mnie profesjonalizm, otwartość i uczciwość. Każdego dnia, w przyjaznej przestrzeni mojego gabinetu, pomagam wielu osobom. Prowadzę działania zarówno z zakresu terapii, jak i psychoprofilaktyki. Pracuje z dorosłymi, młodzieżą oraz dziećmi.  Poradnię charakteryzuje stosunkowo krótki czas oczekiwania do pierwszej wizyty, w sytuacjach szczególnych istnieje możliwość znacznego skrócenia tego czasu. 

Bogumiła Fedoruk

„Warto służyć każdemu
człowiekowi i dla
każdego warto się
poświęcić”
Kardynał Stefan Wyszyński

Skontaktuj się ze mną

Zadzwoń do mnie:

Biała Podlaska: 604-775-261

Nasza oferta

Na każdym etapie życia człowieka mogą pojawić się różnego rodzaju problemy i trudności, z którymi niełatwo sobie poradzić, nawet przy wsparciu bliskich osób. Czasem sytuacja może wydawać się bez wyjścia. Wtedy warto zgłosić się do specjalisty po profesjonalne wsparcie psychologiczne. Pomagam w przypadku problemów, m. in. takich jak:

 • diagnoza psychologiczna intelektu i osobowości (wydaję stosowne opinie i zaświadczenia),
 • poradnictwo psychologiczne,
 • terapia indywidualna, małżeńska, par i rodzin,
 • terapia zaburzeń (w tym depresji) oraz uzależnień,
 • interwencja kryzysowa,
 • psychoedukacja dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • szkolenia, wykłady i konsultacje z wielu obszarów (w tym dla biznesu).

Diagnoza
psychologiczna

Poradnictwo psychologiczne

Terapia indywidualna, małżeńska, rodzinna

Terapia zaburzeń i uzależnień

Szkolenia wykłady i konsultacje

W czym pomagam?

 • konflikty, uzależnienia, przemoc w rodzinie,
 • trudności wychowawcze, szkolne, rówieśnicze, autoagresja,
 • nerwica, depresja, lęki (w tym napady paniki),
 • występowanie natarczywych, niechcianych myśli związanych z trudnymi bieżącymi lub wcześniejszymi doświadczeniami,
 • myśli samobójcze, utrata sensu życia,
 • problem z kontrolowaniem złości, z zachowaniami agresywnymi,
 • brak umiejętności radzenia sobie ze stresem,
 • niska samoocena, nadmierna nieśmiałość, brak zachowań asertywnych,
 • zaburzenia poznawcze, procesu uczenia się, pamięci (w tym zmiany procesu starzenia się),
 • żałoba po stracie bliskiej osoby,
 • zaburzenia osobowości,
 • zaburzenia odżywiania,

Szczególną uwagę zwracam na psychoprofilaktykę, której częścią jest psychoedukacja. Dlatego od lat prowadzę zajęcia w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych na których edukuję dzieci i młodzież oraz rodziców i nauczycieli z zakresu asertywności, emocji, komunikacji, niebezpieczeństw, uzależnień od nowych mediów i środków psychoaktywnych oraz innych ważnych życiowych zagadnień.

Obszary, na których skupiam uwagę zawodową to psychoterapia indywidualna, rodzin, par oraz małżeństw, diagnoza psychologiczna, profilaktyka i terapia uzależnień. Współpracuję z placówkami Oświaty, Służby Zdrowia, Sądu, Urzędami Gmin, Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Gminnymi Ośrodkami Kultury i wieloma innymi instytucjami. Niektóre z nich to:

Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych Powrót z „U”, Ośrodek Opiekuńczo Adopcyjny, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Dział Opieki nad Rodziną i Dzieckiem) w Białej Podlaskiej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnej Podlaskiej, Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe na terenie powiatu bialskopodlaskiego.

Jak ustalam formę pomocy psychologicznej do sytuacji problemowej, którą zgłasza osoba w trakcie pierwszego spotkania?

Do postawienia diagnozy oraz doboru najlepszej strategii pracy służy konsultacja psychologiczna. Składa się ona zazwyczaj z kilku pierwszych spotkań, na których mam okazję poznać Państwa sytuację życiową, subiektywny odbiór tej sytuacji i zaproponować kolejne kroki, które mogą być pomocne w lepszym radzeniu sobie z sytuacją trudną. Na konsultacjach i podczas pracy z klientem korzystam ze sprawdzonych metod pracy terapeutycznej, utrzymuję wysokie standardy profesjonalne, etyczne i organizacyjne. W zakładce „O mnie” dowiedzą się Państwo więcej na mój temat. Zapraszamy do kontaktu.