Psychoedukacja

W mojej poradni od wielu lat prowadzę skuteczne działania z zakresu psychoedukacji. Korzystam z jej narzędzi przy leczeniu zaburzeń psychicznych, np. depresji, zaburzeń lękowych, nerwicy, zaburzeń odżywiania, wszelkiego typu trudnościach wychowawczych oraz w celach edukacyjnych. Prowadzę szkolenia, warsztaty i wykłady z zakresu psychologii zdrowia, rodziny, psychologii wychowawczej, prenatalnej, klinicznej, komunikacji, asertywności i innych.

Niektóre z korzyści psychoedukacji to:
  • obniżenie lęku i poczucia stygmatyzacji,
  • uzyskanie dostępu do zasobów pozwalających zadbać o swoje potrzeby,
  • większe poczucie sprawczości i lepsza samoocena,
  • większy wgląd w siebie i nabycie umiejętności samoobserwacji,
  • większa odporność na stres poprzez nabycie nowych umiejętności radzenia sobie z problemami,
  • możliwość odnalezienia alternatywnych sposobów myślenia i spojrzenia na ograniczające schematy blokujące zmianę,
  • poznanie praktycznych strategii zmiany wybranych zachowań i postaw,
  • nauka radzenia sobie z przewlekłą chorobą, zrozumienie jej.
„Warto służyć każdemu
człowiekowi i dla
każdego warto się
poświęcić”
Kardynał Stefan Wyszyński

Kontakt telefoniczny:
Biała Podlaska: 604-775-261

Psycholog - Bogumiła Fedoruk