Psychoedukacja

W naszej poradni od wielu lat prowadzimy skuteczne działania z zakresu psychoedukacji. Korzystamy z jej narzędzi przy leczeniu zaburzeń psychicznych, np. depresji, zaburzeń lękowych, nerwicy, zaburzeń odżywiania, wszelkiego typu trudnościach wychowawczych oraz w celach edukacyjnych. Prowadzimy szkolenia, warsztaty i wykłady z zakresu psychologii zdrowia, rodziny, psychologii wychowawczej, prenatalnej, klinicznej, komunikacji, asertywności i innych.
Niektóre z korzyści psychoedukacji to:
  • obniżenie lęku i poczucia stygmatyzacji,
  • uzyskanie dostępu do zasobów pozwalających zadbać o swoje potrzeby,
  • większe poczucie sprawczości i lepsza samoocena,
  • większy wgląd w siebie i nabycie umiejętności samoobserwacji,
  • większa odporność na stres poprzez nabycie nowych umiejętności radzenia sobie z problemami,
  • możliwość odnalezienia alternatywnych sposobów myślenia i spojrzenia na ograniczające schematy blokujące zmianę,
  • poznanie praktycznych strategii zmiany wybranych zachowań i postaw,
  • nauka radzenia sobie z przewlekłą chorobą, zrozumienie jej.
„Warto służyć każdemu
człowiekowi i dla
każdego warto się
poświęcić”
Kardynał Stefan Wyszyński
Kontakt telefoniczny:
Biała Podlaska: 604-775-261
Lublin: 728-996-904

Psycholog - Bogumiła Fedoruk

Psycholog, psychoterapeuta - Marek Fedoruk