Psychoterapia uzależnień

 • Często odczuwasz nieodpartą ochotę wypicia lub wzięcia narkotyków, która kończy się wypiciem/zażyciem?
 • Trudno Ci jest przestać myśleć o alkoholu/narkotykach?
 • Zdarzyło Ci się pić alkohol/zażywać substancje psychoaktywne przez kilka lub kilkanaście dni pod rząd?
 • Po kilku lub kilkunastu dniach picia/zażywania masz trudności z powrotem do rzeczywistości i doświadczasz szeregu przykrych dla Ciebie stanów emocjonalnych (np. obniżony nastrój) i fizycznych (np. mdłości, drżenie rąk)?
 • Masz trudności z zakończeniem picia/zażywania, ograniczeniem do założonego sobie poziomu i utrzymywaniem dłuższych okresów abstynencji?
 • Masz coraz „mocniejszą głowę” w porównaniu do przeszłości, albo odwrotnie, możesz wypić/wziąć coraz więcej niż wcześniej?
 • Bliscy, znajomi zwracają uwagę na twoje nawyki związane z piciem/zażywaniem i sygnalizują Ci, że powinieneś to ograniczyć?
 • Prowadziłeś samochód pod wpływem alkoholu, zdarzyło Ci się pić w pracy lub brać wolne z powodu silnego „kaca”?
 • Zawsze spędzałeś/spędzałaś wolny czas realizując swoje hobby i zainteresowania, a obecnie dawno z tego nie korzystałeś/korzystałaś?

Jeżeli zauważyłeś/zauważyłaś wystąpienie u siebie bądź kogoś bliskiego powyższego zjawiska jakim jest uzależnienie i odpowiedziałeś/odpowiedziałeś twierdząco na większość z powyższych pytań, warto udać się na konsultację z terapeutą uzależnień w celu postawienia wstępnej diagnozy i rozpoczęcia pracy nad uwolnieniem się od destrukcyjnych zachowań i rozpoczęcia nowego etapu w życiu.

Masz myśli, że to może Ty lub bliska Tobie osoba jesteś osobą uzależnioną od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych? Skontaktuj się ze mną i umów się na konsultację z terapeutą uzależnień.

Uzależnienie od alkoholu i substancji psychoaktywnych rozumiane jest jako „kompleks zjawisk fizjologicznych, behawioralnych i poznawczych, wśród których zachowania związane z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych uzyskują wyraźną przewagę nad innymi, które były charakterystyczne dla danej osoby”. Przekładając definicję na życie – uzależnienie jest to choroba spowodowana przez czynnik zewnętrzny – alkohol lub substancje psychoaktywne. Osoba używająca jest potencjalnie narażona, najpierw na używanie ryzykowne, później na uzależnienie. Nie oznacza, że każda osoba, która pije alkohol lub zażywa środki psychoaktywne uzależnia się. U osoby uzależnionej picie alkoholu/zażywanie środków psychoaktywnych wpływa na:
 • organizm oraz procesy fizjologiczne (np. na układ nerwowy i poszczególne okolice mózgu, zwłaszcza obszar nagrody),
 • zachowanie – osoba uzależniona uzewnętrznia zmianę w swoim zachowaniu np. picie weekendami, z czasem zmienia się w codzienne picie po pracy,
 • myślenie i procesy poznawcze, które powodują błędną interpretację rzeczywistości i tworzenie pozytywnej wizji życia z substancją uzależniającą.
Zachowania związane z zażywaniem środków psychoaktywnych (zdobywanie środka, zażywanie, dochodzenie do siebie po zażyciu) zaczynają dominować nad innymi typowymi zachowaniami osoby (np. nauka, opiekowanie się dziećmi, praca, realizowanie zainteresowań).
Osoba sięgająca po alkohol lub środki psychoaktywne nie budzi się rano z myślą „od dzisiaj będę uzależniona”. Początkowo motywacja do zażywania może mieć charakter społeczny. Z czasem osoba sięgająca po alkohol lub środki psychoaktywne odkrywa wpływ substancji na jej samopoczucie i odczuwane emocje. Coraz częściej sięga po alkohol i środki psychoaktywne właśnie z tego powodu, jest to jej osobisty sposób radzenia sobie z emocjami. Dlatego też uzależnienie często nazywane jest „chorobą emocji”. Z czasem, ten powód staje się coraz bardziej niewidoczny, osoba zaczyna odczuwać silną potrzebę, przymus wypicia alkoholu lub zażycia środków psychoaktywnych.
Społeczeństwo nie do końca rozumie specyfikę uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Bliscy osoby uzależnionej dziwią się, że nie przestaje ona używać substancji, mimo tego, że z powodu coraz częstszego picia lub brania doświadczyła poważnych konsekwencji finansowych, rodzinnych, prawnych. Natomiast sama osoba uzależniona jakby nie dostrzega wagi kosztów zażywania substancji, zaprzecza problemom i minimalizuje je.
Psychoterapia uzależnień to współpraca terapeuty uzależnień i osoby uzależnionej nad zmianą jej destrukcyjnych zachowań, myśli, przekonań i reakcji na odczuwane emocje. Celem terapii jest trwałe utrzymanie abstynencji poprzez naukę sposobów radzenia sobie z przymusem używania substancji i zmianę stylu życia.
„Warto służyć każdemu
człowiekowi i dla
każdego warto się
poświęcić”
Kardynał Stefan Wyszyński

Kontakt telefoniczny:
Biała Podlaska: 604-775-261

Psycholog - Bogumiła Fedoruk