Oferta

Diagnoza psychologiczna

 • Diagnoza intelektu i osobowości dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wydawanie stosownych opinii i zaświadczeń (np. konsultacje lekarskie, komisje orzecznictwa, ubezpieczeniowe – powypadkowe i sądowe).

Poradnictwo psychologiczne

 • Pomoc w trudnych relacjach z rówieśnikami (presja rówieśnicza, dręczenie, znęcanie, agresja, przemoc). Właściwa komunikacja.
 • Pomoc osobom starszym, godne przeżywanie starości.
 • Pomoc psychologiczna w trudnościach szkolnych, wychowawczych, emocjonalnych.

Terapia indywidualna, małżeńska, rodzinna

 • Terapia indywidualna w trudnych sytuacjach osobistych, rozwojowych, kryzysowych.
 • Terapia systemowa rodzin. Interwencje kryzysowe (w tym przemoc w rodzinie). W uzasadnionych okolicznościach wizyty domowe.
 • Terapia par, narzeczonych i małżeństw. Przygotowanie do pełnienia odpowiedzialnych ról w małżeństwie i rodzinie.

Terapia zaburzeń i uzależnień

 • Terapia nerwic, depresji, zespołu zaburzeń poaborcyjnych.
 • Terapia zaburzeń odżywiania.
 • Terapia i psychoprofilaktyka uzależnień w tym uzależnienień behawioralnych (gry komputerowe, Internet, hazard, pronografia, zakupoholizm, itp.).
 • Terapia zaburzeń lękowych (w tym lęk napadowy).
 • Terapia zaburzeń poznawczych, procesu uczenia się, trening pamięci.
 • Terapia zachowań autoagresywnych młodzieży (w tym zachowania suicydalne).
 • Trening kontroli złości i agresywnych zachowań.
 • Trening radzenia sobie ze stresem i jego skutkami (w tym zespół stresu pourazowego).
 • Trening przeżywania żałoby i straty.
 • Trening radzenia sobie z nieśmiałością, niską samooceną, introwersją i fobią społeczną, trening asertywności.

Szkolenia, wykłady i konsultacje

 • Szkolenia i warsztaty psychologiczne dla uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników instytucji, firm.
 • Wykłady z zakresu psychologii zdrowia, rodziny, psychologii wychowawczej, prenatalnej, klinicznej, komunikacji, asertywności i wiele innych.
 • Możliwość konsultacji w szkołach, przedszkolach, instytucjach lokalnych np. Ośrodki Pomocy Społecznej, Ośrodki Kultury, Środowiskowe Domy Samopomocy i inne.
„Warto służyć każdemu
człowiekowi i dla
każdego warto się
poświęcić”
Kardynał Stefan Wyszyński

Kontakt telefoniczny:
Biała Podlaska: 604-775-261

Psycholog - Bogumiła Fedoruk