Badania inteligencji / badania intelektu

  • Chciałbyś/chciałabyś pogłębić wiedzę o sobie i zastanawiasz się jaki masz iloraz inteligencji?
  • Chciałbyś/chciałabyś sprawdzić czy Twoje dziecko rozwija się adekwatnie do swojego wieku pod względem intelektu?
  • Dostrzegasz trudności w rozwiązywaniu określonych zadań u swojego dziecka i chciałbyś/chciałabyś sprawdzić czy rozwija się prawidłowo, adekwatnie do wieku?
  • Potrzebujesz zaświadczenia, opinii psychologicznej, która jest Ci niezbędna aby stworzyć odpowiednie warunki rozwoju dla Twojego dziecka?

Jeżeli odpowiedziałeś/odpowiedziałaś twierdząco na któreś z powyższych pytań, warto spotkać się ze specjalistą w celu przeprowadzenia badania psychologicznego mającego na celu określenie rozwoju intelektualnego. Skontaktuj się ze mną i umów się na konsultację psychologiczną.

Inteligencja / intelekt – określeniem tym posługujemy się zwykle po to, by scharakteryzować różnice indywidualne w szybkości i jakości, z jaką ludzie rozwiązują problemy czy zadania. Za bardziej inteligentnych uważamy tych, którzy zadania i problemy rozwiązują szybciej, lepiej i skuteczniej w porównaniu z innymi. Inteligencja może być określana również jako zdolność przystosowania się do okoliczności dzięki dostrzeganiu abstrakcyjnych relacji, korzystaniu z uprzednich doświadczeń i skutecznej kontroli nad własnymi procesami poznawczymi.

W mojej poradni przeprowadzam badania inteligencji oraz badania intelektu dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Stosuję sprawdzone metody oraz testy rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Wydaję stosowne opinie i zaświadczenia.

W mojej ofercie narzędzi diagnostycznych posiadam m. in. Skale Inteligencji i Rozwoju IDS. Narzędzie to umożliwia wszechstronną ocenę zdolności i kompetencji dzieci w wieku 5 – 10 lat. Test bada sześć różnych obszarów funkcjonowania dziecka: zdolności poznawczych (percepcja wzrokowa, uwaga selektywna, pamięć fonologiczna, pamięć wzrokowo-przestrzenna, rozumowanie przestrzenne, rozumowanie pojęciowe, pamięć słuchowa), oraz pięć kompetencji (umiejętności psychomotoryczne, kompetencje społeczno-emocjonalne, matematyka, język, motywacja osiągnięć). Zadania są urozmaicone i interesujące dla dzieci. W badaniu wykorzystywane są różne pomoce (np.: książeczki, koraliki, klocki, fotografie, figurki, piłka) znajdujące się w komplecie testowym. Wyniki uzyskane w teście dają solidne podstawy do przewidywania funkcjonowania dziecka w zakresie ważnych szkolnych umiejętności.

Skale Inteligencji i Rozwoju IDS są wykorzystywane w następujących sytuacjach:
  • do oceny poziomu inteligencji,
  • do określenia mocnych i słabych stron dziecka (na przykład w związku z planowaniem oddziaływań reedukacyjnych i wychowawczych),
  • do określenia poziomu dojrzałości szkolnej dziecka,
  • do wskazania dzieci najbardziej zdolnych, o dużych możliwościach intelektualnych.
„Warto służyć każdemu
człowiekowi i dla
każdego warto się
poświęcić”
Kardynał Stefan Wyszyński

Kontakt telefoniczny:
Biała Podlaska: 604-775-261

Psycholog - Bogumiła Fedoruk