Poradnia psychologiczna Promień
Poradnia psychologiczna Promień

Poradnia psychologiczna

Lublin / Biała Podlaska

Poradnia psychologiczna Promień

Zadzwoń i zapytaj o wizytę: Biała Podlaska 604-775-261, Lublin 728-996-904

Badania inteligencji / badania intelektu

Inteligencja / intelekt – określeniem tym posługujemy się zwykle po to, by scharakteryzować różnice indywidualne w szybkości i jakości, z jaką ludzie rozwiązują problemy czy zadania. Za bardziej inteligentnych uważamy tych, którzy zadania i problemy rozwiązują szybciej, lepiej i skuteczniej w porównaniu z innymi. Inteligencja może być określana również jako zdolność przystosowania się do okoliczności dzięki dostrzeganiu abstrakcyjnych relacji, korzystaniu z uprzednich doświadczeń i skutecznej kontroli nad własnymi procesami poznawczymi.

W naszej poradni przeprowadzamy badania inteligencji oraz badania intelektu dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Stosujemy sprawdzone metody oraz testy rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.  Wydajemy stosowne opinie i zaświadczenia.

W naszej ofercie narzędzi diagnostycznych posiadamy m. in. Skale Inteligencji i Rozwoju IDS. Narzędzie to umożliwia wszechstronną ocenę zdolności i kompetencji dzieci w wieku 5 – 10 lat. Test bada sześć różnych obszarów funkcjonowania dziecka: zdolności poznawczych (percepcja wzrokowa, uwaga selektywna, pamięć fonologiczna, pamięć wzrokowo-przestrzenna, rozumowanie przestrzenne, rozumowanie pojęciowe, pamięć słuchowa), oraz pięć kompetencji (umiejętności psychomotoryczne, kompetencje społeczno-emocjonalne, matematyka, język, motywacja osiągnięć). Zadania są urozmaicone i interesujące dla dzieci. W badaniu wykorzystywane są różne pomoce (np.: książeczki, koraliki, klocki, fotografie, figurki, piłka) znajdujące się w komplecie testowym. Wyniki uzyskane w teście dają solidne podstawy do przewidywania funkcjonowania dziecka w zakresie ważnych szkolnych umiejętności.

Skale Inteligencji i Rozwoju IDS są wykorzystywane w następujących sytuacjach:

  • do oceny poziomu inteligencji,
  • do określenia mocnych i słabych stron dziecka (na przykład w związku z planowaniem oddziaływań reedukacyjnych i wychowawczych),
  • do określenia poziomu dojrzałości szkolnej dziecka,
  • do wskazania dzieci najbardziej zdolnych, o dużych możliwościach intelektualnych.

"Warto służyć każdemu człowiekowi i dla każdego warto się poświęcić"

Kardynał Stefan Wyszyński

umów wizytę online

Kontakt telefoniczny:
Biała Podlaska: 604-775-261
Lublin: 728-996-904


Psycholog - Bogumiła Fedoruk

Bogumiła Fedoruk

Psycholog - Marek Fedoruk

Marek Fedoruk

Psycholog Lublin - Jak dojechać?